Deze Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de website, het gebruik van BuzzMaster, iedere transactie en overeenkomst. BuzzMaster is een handelsnaam van BuzzMaster B.V. . BuzzMaster respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en de tool en haar klanten.

BuzzMaster tijdens evenementen
Met BuzzMaster, hierna te noemen "de tool", kan je interactief meedoen op evenementen. Tijdens het aanmelden vragen we je diverse gegevens in te geven, zoals naam en locatie van de organisatie waar je werkt. Maar we vragen je vooral hoe je over bepaalde zaken denkt. Alles wat je intikt in de tool, kan openbaar getoond worden op het scherm. Soms wordt ook de netwerk-functie aangezet, waarbij je kunt chatten met andere deelnemers. Op basis van de data die we van je registreren, kunnen we je matchen met andere deelnemers. Sommige data die je ingeeft, kunnen we dan doorgeven aan andere deelnemers in de zaal, om de communicatie te bevorderen, zoals je naam, maar ook je beroep of andere antwoorden op relevante open vragen.

Vaak kan je connectie maken via het lokale BuzzMaster Wifi Netwerk. Je telefoon blijft gewoon werken, ook als het internet wordt doorgegeven, zoals bij een reguliere open wifi-hotspot ook gebeurt. Wij kijken niet naar je andere internetverkeer. Als je een versleutelde verbinding gebruikt (zoals de meeste tools doen) kunnen we ook niet meekijken in wachtwoorden of inhoud van je internetverkeer.

Doel gebruik
BuzzMaster only processes user information to facilitate the usage of the tool, for you to be able to use the tool and to supply you with other offers or services of BuzzMaster or the organiser of the event.

Derdenverstrekking
BuzzMaster bewaart je naam en contactgegevens voor de duur van het evenement en voor toekomstige evenementen. BuzzMaster geeft de gegevens daarna door aan de organisator van het evenement. Zij kunnen dan deze gegevens analyseren, of op basis van de data contact met je opnemen. Dit om bijvoorbeeld een vraag te beantwoorden. Binnen de webbrowser op je mobiel worden je gegevens bewaard, deze gegevens zijn alleen toegankelijk op je eigen apparaat.

Online beveiligde omgeving
BuzzMaster heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden te voorkomen. Online worden je gegevens beschermd achter een beveiligde verbinding. Als je alleen lokaal verbonden bent met onze Wifi hotspots gaat dat via een onbeveiligde verbinding. Er is kans dat iemand in die omgeving het verkeer tussen jou en de wifi hotspot ondervangt, maar omdat je dan fysiek aanwezig moet zijn is die kans niet groot. Daarnaast zijn alle gegevens die je ingeeft al op het grote scherm te zien.

Links
Voor zover deze website links bevat naar externe internetsites, is BuzzMaster niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van die sites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op of door middel van externe sites.

Vragen
BuzzMaster gaat zorgvuldig met je gegevens om met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Heb je vragen, of wil je inzage in je gegevens, stuur dan een bericht naar info@buzzmaster.nl