Deze Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de website, het gebruik van BuzzMaster, iedere transactie en overeenkomst. BuzzMaster is een handelsnaam van BuzzMaster B.V. . BuzzMaster respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en de tool en haar klanten.

Wie zijn wij?
Wij zijn BuzzMaster, een bedrijf dat evenementen interactief maakt door mensen via hun telefoon mee te laten doen in discussies. Onze gegevens vind je onderaan dit document.

Welke gegevens verzamelt BuzzMaster?
Met BuzzMaster, kan je interactief meedoen op evenementen. Wij hebben twee manieren van participeren: 1) via ons eigen systeem. Dit wordt BuzzMaster genoemd. 2) via berichten die we via Whatsapp versturen, dit platform is 24Hours..

Tijdens het aanmelden vragen we je diverse gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld je naam, en wat voor een functie je hebt bij je bedrijf of organisatie. Maar we vragen je vooral hoe je over bepaalde zaken denkt. Alles wat je intikt in de tool, kan openbaar getoond worden op het scherm, compleet met je naam erbij.

Categorieën van personen:
BuzzMaster wordt op zeer verschillende evenementen gebruikt. De personen waarvan wij gegevens verzamelen is dan ook zeer divers, en valt alleen samen te vatten door: ‘evenementbezoekers (on- en offline)’. We laten mensen reageren met naam en toenaam, zodat een discussie open en eerlijk gevoerd kan worden. Je mag er zelf voor kiezen om bij je naam een alias in te voeren.

Persoonsgegevens:
Voor het aangaan van waardevolle gesprekken met evenement-deelnemers verwerken wij (meestal) de volgende persoonsgegevens: Voor & achternaam, organisatienaam, telefoonnummer.

Wat doet BuzzMaster met de gegevens?
Het doel van het verzamelen van gegevens van gebruikers, is om mensen via hun mobieltje mee te laten doen tijdens evenementen. Om ze een stem te geven, en om een dialoog aan te gaan via hun mobiel. Dit kan voor- tijdens en na het evenement zijn. Hierdoor creëren we meer betrokkenheid.

Voorafgaand aan het evenement wordt deelnemers bijvoorbeeld via Whatsapp gevraagd of ze ook daadwerkelijk zullen komen naar het evenement. Door hierdoor een dialoog over aan te gaan, wordt de no-show (niet komen opdagen) verlaagd.

Om tijdens de evenementen een open discussie te voeren, vragen we mensen om in te loggen met hun echte naam. Wij willen het publiek een stem geven. Als de afzender daarvan helder is, komt er ook een meer open sfeer tijdens evenementen. Echter, we geven ook de mogelijkheid om met een alias in te loggen

De berichten die de deelnemers sturen naar zowel het BuzzMaster als het 24hours platform, kunnen getoond worden op het grote scherm, met naam en toenaam.

Soms wordt ook de netwerk-functie aangezet, waarbij je kunt chatten met andere deelnemers. Op basis van de data die we van je registreren, kunnen we je matchen met andere deelnemers. Relevante data die je ingeeft, is dan te zien op de telefoon van andere deelnemers in de zaal.

Soms wordt je gevraagd een selfie up te loaden. Deze selfie kan later op het grote scherm getoond worden, en in je profiel tijdens het matchen worden gebruikt.

Vaak kan je connectie maken via het lokale BuzzMaster Wifi Netwerk. Wij kijken niet naar je andere internetverkeer. Als je een versleutelde verbinding gebruikt (zoals de meeste tools doen) kunnen we ook niet meekijken in wachtwoorden of inhoud van je internetverkeer.

Als deelnemers verbinding maken via het Whatsapp platform, is dat ook via een versleutelde verbinding. BuzzMaster (uiteraard) kan niet meekijken in andere berichten die je via Whatsapp stuurt.

Bewaartermijn gegevens:
BuzzMaster bewaart je naam en andere gegevens voor de duur van maximaal 2 weken. Daarna worden je gegevens elektronisch vernietigd. Eerder is niet mogelijk, omdat we onszelf de kans willen geven om het gebruik van de tool te analyseren.

Binnen de webbrowser op je mobiel worden je gegevens bewaard, deze gegevens zijn alleen toegankelijk op je eigen apparaat. Als je de browsers sluit, worden je gegevens in de regel ook daar gewist.

Derdenverstrekking:
BuzzMaster kan de gegevens die je hebt ingevoerd, verstrekken aan de organisator van het evenement. Dit gebeurt in zowel geanonimiseerde als niet geanonimiseerde vorm.

Niet geanonimiseerde data wordt alleen gedeeld als de naam van de deelnemer onontbeerlijk voor de logistiek van een evenement. Bijvoorbeeld of iemand daadwerkelijk komt opdagen, dieetwensen of overnachtingsmogelijkheden.

De overige data wordt alleen geanonimiseerd gedeeld. Dat wil zeggen dat we je naam niet doorgeven aan de organisatie, alleen de data die je hebt ingevoerd. Dit geldt niet voor de schermen die openbaar zijn getoond tijdens het evenement. Deze geven we 1-op-1 door.

Mochten we wel je naam, en bijvoorbeeld contact-gegevens willen hebben voor een opdrachtgever, dan zullen we dat expliciet melden in de vraag die we stellen. Zoals bijvoorbeeld: “Wil je graag meer informatie ontvangen? Voer dan hier je emailadres in”.

Het kan zijn dat onze opdrachtgever zich buiten de EU bevindt. Dan kunnen we ook geanonimiseerde data (naamloos) met deze opdrachtgevers delen.

Openbaarheid tijdens evenementen:
De data die je invoert in de BuzzMaster omgeving in je mobiele telefoon, kunnen tijdens het evenement getoond worden, met naam en toenaam.. BuzzMaster kan niet voorkomen dat er screenshots of foto’s worden gemaakt van de schermen die we tijdens het evenement tonen.

Online beveiligde omgeving:
BuzzMaster heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden te voorkomen. Online worden je gegevens beschermd achter een beveiligde verbinding. Als je alleen lokaal verbonden bent met onze Wifi hotspots gaat dat via een onbeveiligde verbinding. Er is kans dat iemand in die omgeving het verkeer tussen jou en de wifi hotspot ondervangt, maar omdat je dan fysiek aanwezig moet zijn is die kans niet groot. Daarnaast zijn alle gegevens die je ingeeft al op het grote scherm te zien. Als je via het Whatsapp-platform met ons communiceert, zijn de berichten automatisch end-to-end versleuteld.

Links:
Voor zover deze website links bevat naar externe internetsites, is BuzzMaster niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van die sites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op of door middel van externe sites.

Vragen
BuzzMaster gaat zorgvuldig met je gegevens om met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming Heb je vragen, of wil je inzage in je gegevens, stuur dan een bericht naar: info@buzzmaster.nl
Functionaris gegevensbescherming: Tom Vroemen, BuzzMaster Bv Korte Ouderkerkerdijk 3M, 1096AC, Amsterdam KVK: 59950110 Telefoon: +31202101017